/Files/images/2017_рушники.jpg

Система роботи школи з національно-патріотичного виховання

25-річчю незалежності України присвячується

/Files/images/081.jpg Виховний проект
шкільного органу учнівського самоврядування
"Україна починається з тебе"

Про проект

Детальніше дивитись тут.


Міський конкурс
творчих робіт вільного жанру
"Присвята рідному місту"

/Files/images/1_2106_Харьков.jpg Відеоробота "Мій Харків - мої крила"

Харків - місто щастя і добра

150-річчю з дня народження
М.С. Грушевського присвячується

/Files/images/г.jpg

Твір-есе "Пам'ятаємо національних героїв"


План реалізації Концепції національно - патріотичного виховання дітей та молоді

Освітньо-виховний проект "Україна - це ми!"

Метою проекту є:

- набуття молодим поколінням соціального досвіду,

- успадкування духовних надбань українського народу,

- досягнення високої культури міжнаціональних взаємин,

- формування в молоді, незалежно від національної приналежності, рис громадянина Української держави, патріотизму, розвиненої духовності, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури,

- формування особистої відповідальності та дієвості за долю та єдність країни.

Основними завданнями проекту є:
 • створення атмосфери, за якої учні можуть вільно висловлювати свої думки та погляди, виявляти розуміння необхідності дотримання соціальних норм та правил шкільного життя;
 • формування в учнів національної самосвідомості, високих людських якостей та почуттів, готовності до вибору місця в житті;
 • пропагування найкращих здобутків національної культури й духовної спадщини, проведення конкурсів, національних свят, популяризація притаманних українському народові сімейних традицій;
 • виховання правової культури, поваги до Конституції України, законів України, державної символіки та історичних святинь;
 • залучення учнів та батьків до узгодженої співпраці;
 • сприяння набуттю учнями позитивного соціального досвіду;
 • формування культури міжнаціональних відносин, громадянськості, толерантності, здатності жити в поліетнічному і полікультурному середовищі;
 • прогнозування та запобігання можливим ризикам і небезпекам для життя та здоров’я учнів;
 • удосконалення змісту, форм та методів щодо виховання учнів на засадах розвитку життєвих умінь;
 • удосконалення наявних та розроблення нових ефективних підходів до виховання;
 • налагодження інформаційного супроводу з питань національно-патріотичного виховання;
 • організація співпраці органів учнівського самоврядування з державними закладами, установами та громадськими організаціями щодо реалізації проектів і програм розвитку дитячого лідерського руху;
 • забезпечення духовної єдності поколінь, підтримка та пропагування сімейних цінностей;
 • формування екологічної культури людини, розуміння необхідності гармонії її відносин з природою;
 • здійснення науково-методичного супроводу реалізації завдань національно-патріотичного виховання.

Учасники проекту: шкільна дитяча організація «Стимул», учні 1-11 класів, батьківська громада, педагогічний колектив, громадські, волонтерські та наукові організації.

Сам проект – це кампанія практичних, просвітницьких, дослідницьких і агітаційно-пропагандиських заходів, спрямованих на досягнення поставлених задач у системі національно-патріотичного виховання.

У ході реалізації проекту найактивнішими учасниками стали члени загону «Юний миротворець», які є учасниками Всеукраїнського проекту «Школа миру» під егідою Всесвітньої Федераціїї миру. У рамках цього проекту реалізувалися учнівські миротворчі ініціативи, які направлені на розвиток особистості на засадах універсальних моральних цінностей: акція «Бібліотечка для захисників Вітчизни», бібліотечні уроки «Суть миротворчості», віртуальна подорож країнами світу – членами ООН, учнівська конференція «Миротворча діяльність України як одного із засновників ООН», засідання «Рух юних миротворців до шляху до культури миру». Реалізувалася місія «Школи миру»: виховання молоді відповідно до принципів культури миру та формування миротворного іміджу України, виховання характеру людини-миротворця, формування внутрішніх якостей зрілої особистості, здатної взяти на себе відповідальність за побудову миру в сім’ї, країні та світі. Результатом роботи Юних миротворців стало утвердження національної ідентичності та національної ідеї, культивація в молодому поколінні високих моральних стандартів та принципів, виховання етичних норм суспільства та основних цінностей, яким відповідає людина, що носить звання Посол миру, втілення цих цінностей у життя, формування активної громадської позиції через успадкування історичної мудрості пращурів, повагу до людського життя та життєвих цінностей, формування здорового способу життя, здобуття досвіду через практику волонтерства, благодійної діяльності, реалізацію власних проектів.

Плідною роботою в проекті «Україна – це ми» була діяльність клубу «Право». Цілеспрямована робота з формування правосвідомості та правової культури учнів реалізувалася через соціальні проекти «Мир планеті», «Правова культура – міцність держави», «Патріотизм – потреба Укораїни, кожного українця». Цікаво та змістовно пройшов Всеукраїнський тиждень права, в рамках якого пойшли Всеукраїнський урок «Права дитини», виставка дитячих малюнків та поробок «Щоб сонцю і квітам всміхалися діти», колективне звернення учнів школи до урядів країн світу із закликом миру, виставка-конкурс дитячих малюнків «Мої права», творчі звіти «Цікавинки про право», проект «Ми різні, але рівні!», інтерактивна гра «Діти мають право», усний журнал «Подорож у країну прав дитину».

Реалізація проекту "Україна - це ми!"

Кiлькiсть переглядiв: 341