/Files/images/IMG_5919.jpg В 2017/2018 навчальному році в школі працює профільний клас: 11-А (природничо-математичний напрям біолого-хімічний профіль).
Однією з ключових проблем реформування загальної середньої освіти найближчого періоду є профільне навчання.
Профільне навчання - вид диференційованого навчання, який передбачає врахування освітніх потреб, нахилів та здібностей учнів та створення умов для навчання старшокласників відповідно до їхнього професійного самовизначення, що забезпечується шляхом змін у меті, змісті та структурі організації навчання.

Мета профільного навчання - забезпечення можливостей для рівного доступу учнівскьогї молоді до здобуття загалноосвітньої профільної та початкової диференційованої підготовки, неперервної освіти впродовж всього життя, виховання особистості, здатної до самореалізації, професійного зростання й мобільності в умовах реформування сучасного суспільства.

Умови запровадження профільного навчання:
- Нормативне забезпечення;
- Наявність кваліфікованих кадрів;
- Навчально-методичне забезпечення;
- Створення спеціальних умов, які дозволяють раціонально організувати навчання учнів, уникнути їх перевантаження;
- Зміни в змісті освіти;
- Зміни освітніх методик та технологій.

/Files/images/Структура профільного навчання.JPG

План заходів щодо впрвадження профільного навчання учнів

Кiлькiсть переглядiв: 219